Illustrasjonsfoto: Arve Brekkhus

Antall boligtillatelser synker

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 9 prosent fra september til oktober.

Dette skjer etter en nedgang også fra august til september, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding på sine nettsider.

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, påpeker SSB i meldingen. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflatning siste måned.

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 2 prosent fra september til oktober 2016. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, men med en liten nedgang siste måned.

I tidsrommet november 2015-oktober 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 34 800 nye boliger. Det er en økning på 15 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,7 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 13 prosent mer enn i perioden før, skriver SSB.