Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

SSB: - Liten BA-vekst i tredje kvartal

Tall for tredje kvartal 2016 viser en nærmest uendret aktivitet i bygge- og anleggsbransjen, med en vekst på 0,4 prosent fra foregående kvartal.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding på sine nettsider tirsdag.

Aktiviteten i anleggsnæringen fortsatte, ifølge meldingen, å synke i tredjekvartal, med en nedgang på 2,1 prosent sammenliknet med kvartalet før. Produksjonen i byggsektoren steg i samme periode 1,5 prosent.

Den samlede produksjonen i tredje kvartal 2016 lå 1,5 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. I byggebransjen var økningen 4,6 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2015. For anleggssektoren var det derimot en nedgang i tilsvarende periode på hele 7,7 prosent, heter det i meldingen fra SSB.