Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Færre nye boliger i september

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 9 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 12 prosent fra juli til august.

Det skriver Statistisk sentralbyrå i en melding på sine nettsider.

SSB påpeker i meldingen at gangsettingstallene varierer fra måned til måned, og at den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014.

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, var på samme nivå i september som måneden før. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, heter det i meldingen.

I tidsrommet oktober 2015-september 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 35.100 nye boliger. Det er en økning på 20 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,7 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 10 prosent mer enn i perioden før, skriver SSB.