Anmelder usikret takarbeid

Fellesforbundet i Aust-Agder tar grep for å få bukt med farlig arbeid i høyden. Mandag leverte de første anmeldelse fra en byggeplass i Arendal.

Bilder tatt av organisasjonsleder i Fellesforbundet Aust-Agder, Thor Åge Christiansen, viser arbeidere som jobber i høyden helt uten sikring. Mandag anmeldte Christiansen og Fellesforbundet firmaet som stod for den farlige praksisen, skriver NRK Sørlandet på sine nettsider.

Eieren av firmaet sier til NRK at dette bare forekom en kort periode før et stillas kom på plass.

I fjor omkom fem bygningsarbeidere i Norge etter fallulykker, skriver NRK i sin artikkel. Christiansen uttaler at mange også blir skadet i fallulykker på norske bygg- og anleggsplasser.

– Vi ser at mange ansatte blir presset til å utføre slikt arbeid mot sin vilje. Det er vanskelig for ansatte å vite hvordan de skal forholde seg til en arbeidsgiver som ikke viser og gjennomfører gode tiltak i forhold til helse, miljø og sikkerhet, sier han til statskanalen.

Byggeindustrien har så langt denne måneden omtalt fire arbeidsulykker i Norge:

Falt tre meter ned fra stillas

Alvorlig skadd i arbeidsulykke i Sandnes

Mann fikk båt over seg i Havøysund

Mann alvorlig skadd i gruveulykke på Svalbard

Det er styret i Fellesforbundet i Aust-Agder som har gitt Christensen fullmakt til å dokumentere og anmelde bedrifter som ikke sikrer ansatte som jobber i høyden. I vedtaket heter det at antall dødsfall og skader er uakseptabelt høyt, og at det derfor er viktig å sørge for at arbeidsgivere sikrer sine arbeidstakere bedre.

– Arbeidskriminalitet blir normalt ikke anmeldt, og derfor heller ikke etterforsket og straffeforfulgt, skriver styret i Fellesforbundet i Aust-Agder. Styret tror en politietterforskning vil føre til mindre arbeidsmiljøkriminalitet, sier Christiansen til NRK.