Foto: Ådne Homleid
Foto: Ådne Homleid

Anleggssektoren er på riktig vei

Den grønne utviklingen innen bygg- og boligsektoren har fått mye oppmerksomhet de siste årene, men det har også skjedd en stor utvikling innen anleggssektoren som vil få stor betydning for det samlede norske miljøarbeidet.