Illustrasjonsfoto: Anlegg Øst.

Anlegg Øst vant riksvei 4-kontrakt

Anlegg Øst skal bygge ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune.

Sju entreprenører meldte interesse for å bli prekvalifisert til å bygge den 3,8 kilometer strekningen da jobben ble kunngjort i mars.

I mai gikk Statens vegvesen videre med Anlegg øst, Peab Anlegg og AF Gruppen. Til slutt var entreprenørselskapet fra Lillehammer hakket bedre enn Peab med en konkurransesum på snaut 115 millioner kroner, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Gode løsninger

– Selv om dette er en enhetspriskontrakt hvor vi har prosjektert løsningene kom alle tre med forbedringer på gjennomføring. Det gjelder særlig trafikkavvikling og fremdrift. Noen har også skåret bedre på organisering. Dette har medført at det var veldig tett spesielt på de to laveste, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Staben til Johansen har vært leverandørmøter i juni og forhandlinger med entreprenørene i september. Det endelige tilbudet ble levert 4. oktober.

– Nå skal vi skrive kontrakt med Anlegg Øst 1. november med samhandling samme uke og oppstart av arbeidene uken etter det, sier prosjektlederen.

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Foto: Statens vegvesen

Tryggere og raskere

Det er en av Norges smaleste trefeltsveier som nå skal få en etterlengtet oppgradering. Veien skal utvides slik at det plass til tre felter og midtrekkverk.

Arbeidet starter sju år etter at veien fra Amundrud i retning Lygna ble åpnet med tre og fire felt i 2014. To år etter åpnet motorveien med fire felt mellom Jaren og grensa mellom Gran og Lunner.

Anlegg Øst skal etter planen være ferdig med den nye veien i juli 2023

– Det er uheldig med store sprang i standarden på veinettet. Den nye veien fra Sandvoll til Amundrud, vil sammen med motorveien Gran-Roa, gjøre riksveg 4 både tryggere og raskere, sier Johansen.

Nytt oppdrag lyses ut rundt påske

Den siste kontrakten på riksvei 4 forbi Lygna skal etter planen lyses ut rundt påsketider 2022. Den fem kilometer lange strekningen skal breddes ut til 8,5 meter med bredt midtfelt, og nytt toplanskryss ved Lygna.

Målet er at arbeidet med de tre delstrekningene skal være ferdige før jul i 2023.