Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Disse syv entreprenørene vil bygge ny riksvei på Hadeland

Syv entreprenører har vist interesse for å bygge ny riksveg 4 fra Sandvold til Amundrud på Hadeland.

De sju konkurrentene er:

  • HAB CONSTRUCTION AS
  • ISACHSEN ANLEGG AS
  • AF Gruppen Norge AS
  • Peab Anlegg AS
  • Anlegg Øst Entreprenør AS
  • Dokka entreprenør
  • John Galten AS

Nå skal prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen og staben hans velge ut tre entreprenører som får være med videre i kampen om å bygge ny Rv.4 opp mot Lygna.

Vegvsenet skal bruke tiden frem til 20. mai med gå gjennom de tre aktuelle entreprenørene.

– Vi velger entreprenør i oktober, sier Odd Johansen i en pressemelding.

Vegvesenet skal velge den beste tilbyderen etter forhandlinger med entreprenørene om en utførelsesentreprise.

Byggestart blir etter planen i november i år. Planlagt åpning blir høsten 2023.

Strekningen som skal bygges er den 3,8 kilometer lange strekningen fra bunn av stigningen opp mot Lygna fra sør. Vegen skal bygges med midtdeler og forbikjøringsmuligheter. Strekningen er i dag en av Norges smaleste tre feltsveger.

I dag er det store standardforskjeller på veiene i området.

I 2014 åpnet en ny vei videre fra Amunrud videre mot Lygna med tre og fire felter.

Sør for trefeltsvegen åpnet motorvegen med fire felter fra grensa mot Lunner til Jaren i juli 2017.

 – Det er uheldig med store standardforskjeller på vegnettet. Den nye vegstrekningen vi skal bygge nå vil gjøre Rv.4 mye tryggere, samtidig som vi også får bedre framkommelighet, sier Johansen.

Vegvesenet jobber også med å velge entreprenør til å bygge ny firefeltsmotorveg, 4,1 kilometer, fra Gran til Roa. Der er det planlagt byggestart i august.