Alnestunnelen til Skanska

Som tidligere meldt på bygg.no var det to anbydere, Skanska Norge og Leonhard Nilsen & Sønner. med en differanse på en million kroner.

Skanska er tildelt kontrakten for Fv 127 Godøy-Alnes. Statens vegvesen Region Midt har akseptert tilbudssummen på ca 72 mill kroner. Klagefristen er satt til 1. juli 2005. Tilbudsarbeidene ligger på Godøya i Giske kommune nær Ålesund. Samlet lengde er ca 2 680 meter og omfatter bygging av en ca 1 463 meter lang tunnel med tilstøtende veier på 732 og 485 meter. Veistandarden er en en-felts vei med møteplasser med unntak av overgangssone. Langs hele parsellen også i tunnelen skal det bygges gang/sykkelvei for strekningen i dagen med gatelys. Tilbudet omfatter også bygging av 2 kryss med eksisterende veier og flere avkjøringer. Tunnelen bygges etter tunnelklasse A med et utvidet T5,5 profil med tverrsnitt på ca 55 kvm. Det inngår også alle arbeider med en kommunal vannledning (Ø300 mm) gjennom store deler av parsellen