Foto: Madeleine Bergheim
Foto: Madeleine Bergheim

Alltid i beredskap

I et så krevende topografisk landskap, og med et så værhardt klima, som vi har her i Norge vil det med jevne mellomrom oppstå hendelser hvor det kreves noe ekstra for å redde liv og sikre vår infrastruktur.