OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge. Rød stiplet linjer markerer nye tunneler. Illustrasjon: Statens vegvesen.

OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge. Rød stiplet linjer markerer nye tunneler. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Alle tre med videre i kampen om gigantprosjektet E10 Hålogalandsvegen

Tre leverandører er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen.

– Dette er godt nytt og sikrer oss en god tilbudsprosess av høy kvalitet. Med reell konkurranse mellom tre sterke aktører sikrer vi oss også at dette store og viktige prosjektet blir levert til markedspris, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Det er tre konstellasjoner ledet av Skanska Norge AS, ASTM S.p.A. fra Italia og polske Gulermak som søkte om å bygge OPS-strekningen E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. Også kjent som E10 Hålogalandsvegen. Alle tre er nå med videre i konkurransen.

Dagens vei er ulykkesbelastet med smal veibane, mange svinger og bratte stigninger.

– Ny vei vil gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden mellom Sortland og Harstad med om lag 40 minutter. Store deler av den nye vegen vil få 90-sone, melder Vegvesenet.

– Det blir også svært spennende å se hvordan leverandørene vil løse de strenge klimakravene vi har lagt inn i denne kontrakten. Det sier avdelingsdirektør og prosjektsjef Stein Johnny Johansen, i Statens vegvesen.

De tre leverandørene er:

- Via Borealis
Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

- Nordland Forbinde
Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.

- Skanska Hålogalandsvegen
Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Kontraktsformen offentlig privat samarbeid (OPS) er bestemt av Stortinget. I OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen vil én leverandør få ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veanlegget i 25 år. De tre leverandørene er derfor organisert som OPS-selskap.

– I tillegg er det gledelig at samtlige leverandører har knyttet til seg norske selskap med kompetanse innen prosjektering, bygging og drift, sier Johansen.

Prosjektet går nå inn i en avklaringsfase. Målet er at leverandørene skal få detaljert kunnskap om hva de skal levere tilbud på.

– I tilbudsfasen får hver leverandør levere tre tilbud. Etter første og andre tilbud får de veiledning av Statens vegvesen til forbedring av kvalitet og pris. Tredje og endelig tilbud avgjør hvem som vinner kontrakten. Erfaringen er at kvaliteten går opp og prisen ned ved bruk av denne konkurranseformen, skriver etaten.

Frist for levering av første tilbud er planlagt i mai 2022. Tildeling og signering av kontrakt forventes å skje vår/sommer 2023. Med byggestart som forventes sommer/høst 2023, og en antatt byggetid på 6-7 år, kan ny veg stå ferdig og tas i bruk i 2029.

Kontrakten omfatter 82 km ny vei fordelt på strekningene rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland v/Tjeldsund bru, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord. Det skal bygges totalt 27 kilometer tunnel fordelt på sju tunneler.

Selve utbyggingen er forventet å ligge på rundt ni milliarder kroner. Den øvre rammen for hele prosjektet, inkludert finansiering og drift i 25 år, samt grunnerverv, forarbeid, og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder kroner.