Ill. Statens vegvesen

OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen lyses ut i mai

Tirsdagens stortingsvedtak sikrer penger til bygging av  E10 Hålogalandsvegen, og Statens vegvesen lyser dermed ut tilbudskonkurransen i løpet av mai.

Stortinget vedtok tirsdag at E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) skal bygges. Statens vegvesen lyser derfor ut en tilbudskonkurranse i kunngjøringsportalene TED og Doffin i løpet av mai. Rundt månedsskiftet mai/juni legges det også ut en digital tilbudskonferanse og en digital kartfortelling, beregnet for potensielle leverandører.

- Det nye veianlegget mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner. Det er tidligere bestemt at veien delvis skal betales med bompenger. Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år. OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele 18,3 milliarder kroner.

- For å bli forhåndsgodkjent til å delta i konkurransen (prekvalifisert), må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veianlegget i 25 år. Utbygger, Statens vegvesen, vil velge ut inn til tre selskap som får gi tilbud på oppdraget. Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029, skriver etaten.

Prosjektet er et av vegvesenets fire pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser. Målet er blant annet å halvere mengden CO2 utslipp i byggeperioden.

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. 

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter blant annet 82 kilometer tofelts vei, fordelt på 35 kilometer ny vei i eksisterende trasé, 27 kilometer tunneler og 20 kilometer vei i ny trasé.