Illustrasjonsfoto.

All-time high for byggevareindustrien i november

November ble en meget sterk måned for byggevareprodusentene.

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning på 3,6 prosent sammenlignet med november i fjor (2,2 prosent korrigert for prisstigning).

Det var likt antall salgsdager (22) som i fjor som gjør periodene helt sammenlignbare.

- Dette er nok en ny toppnotering for november, skriver Byggevareindustriens Forening i en melding.

Betongrelaterte produkter, som utgjør cirka1/3 av totalen, hadde noe svakere utvikling (- 1 prosent) enn øvrige byggevarer.

For året totalt viser viser statistikken per november en økning på 3,8 prosent over 2016-nivået (2 prosent korrigert for prisstigning).

- Desember er den måneden i året med klart lavest aktivitet og med en tilnærmet normal desember vil man ved årets slutt se en økning på mellom 3,5 – 4 prosent sett i forhold til 2016, melder Byggevareindustriens Forening.

Se hele statistikken her.