Ill. Brandsberg-Dahls arkitekter
Ill. Brandsberg-Dahls arkitekter

Aker skrev leiekontrakt for 48.000 kvadratmeter i Hinna park – HENT skal bygge for to milliarder

Aker BP og Aker Solutions signerte tirsdag en leiekontrakt for 48.000 kvadratmeter i de to planlagte kontorbyggene i Hinna Park 2.0. HENT er valgt som totalentreprenør for utbyggingen.

Prosjektet på 70.000 kvadratmeter skal etter planen stå ferdigi løpet av medio 2025. Avtalen som er inngått er en totalentreprise på rundt to milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

HENT skal på vegne av Hinna Park utvikling AS gå i gang med byggingen allerede i september i år og første innflytting skjer innen utgangen av 2024. Hinna Park utvikling er eid av Stavanger utvikling KF, Entra, Camar Eiendom og OBOS.

Byggene er lokalisert like vest for Skråtårnet tett inn mot Bussveien.

– Valhall er et betydningsfullt oppdrag i en betydningsfull region. Vi takker for tilliten og ser frem nå frem til å få igangsatt en solid prosjektgjennomføring og det videre samarbeide med alle involverte i prosjektet, sier Knut Alstad, konserndirektør for marked og utvikling i HENT AS i en pressemelding.

– Det siste kvartalet har vi hatt en sværtgod samhandlingsfase mellombyggherre, leietakere og HENT. Vi er glade for at prosjektet nå skal realiseres, sier Øystein Nordskog, prosjektdirektør i HENT.

Etter samhandling gjennom prosjektavtalen til HENT er partene nå enige om en totalentreprisene.

Marius Gjære (Aker Solutions) (f.v.), Hans Kjetil Aas (styreleder i Hinna Park Utvikling), Ine Dolve (Aker BP) , Målfrid Holme (daglig leder i Hinna Park Utvikling) og Øystein Nordskog (prosjektdirektør i HENT). Foto: HENT

Marius Gjære (Aker Solutions) (f.v.), Hans Kjetil Aas (styreleder i Hinna Park Utvikling), Ine Dolve (Aker BP) , Målfrid Holme (daglig leder i Hinna Park Utvikling) og Øystein Nordskog (prosjektdirektør i HENT). Foto: HENT

– Vi har hatt et veldig bra samarbeid med HENT, Aker BP og Aker Solutions i samhandlingsfasen. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Målfrid Holme, daglig leder i Hinna Park Utvikling.

Nå ser daglig lederi HPU frem til oppstarten av prosjektet.

– Prosjektet Valhall vil være en fantastisk start på videreutviklingen av hele områdei Hinna Park fase 2. Det er utrolig stas å bygge et av de største kontorbyggene i regionen, sier Holme i meldingen.

– Rogaland er et spennendeområde i tiden som kommer og permanent tilstedeværelse vil være en viktig satsning for HENT fremover, sier Alstad.