Agder Energi skal bygge ut Fennefoss Kraftverk. Foto: Agder EnergiAgder Energi skal bygge ut Fennefoss Kraftverk. Foto: Agder EnergiAgder Energi skal bygge ut Fennefoss Kraftverk. Foto: Agder Energi

Agder Energi vedtok å bygge Fennefoss Kraftverk

Styret i Agder Energi har vedtatt utbygging av Fennefoss Kraftverk i Otra ved Evje i Agder.

Den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen er på omtrent 59 gigawattimer (GWh), som tilsvarer årsforbruket til rundt 3.000 boliger, skriver Agder Energi i en pressemelding om vedtaket onsdag.

− Det ble gitt konsesjon for bygging av Fennefoss Kraftverk i 2015, og prosjektet har siden den tid vært bearbeidet og vært ute på anbud. Planlagt start på byggeplass er høsten 2020, og prosjektet ferdigstilles våren 2023, forteller Jan T. Tønnessen, konserndirektør produksjon i Agder Energi.

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 megavoltampere (MVA). I tillegg til kraftstasjonen skal det bygges en betongdam med tre gummiluker med stålskjold. Kraftstasjonen skal utnytte et fall på 7,8 meter, og hver av de to rørturbinene blir på 4,95 MVA, skriver Agder Energi.

Området rundt fremtidig kraftstasjon er preget av tidligere tiders gruvedrift. Større deler av dette vil gjennom prosjektet bli reetablert som grøntområde, heter det videre i meldingen.

− Fennefoss kraftverk er et godt prosjekt i selskapets portefølje, og vi ser frem til å starte opp arbeidet, sier Jan T. Tønnessen.