Administrerende direktør Petter Vistnes i Agaia (t.v), prosjektleder Vera Stroth i Agaia, prosjektleder Samin Salehi og Knut Edvard Helland, direktør teknisk sektor i Lørenskog kommune.
Administrerende direktør Petter Vistnes i Agaia (t.v), prosjektleder Vera Stroth i Agaia, prosjektleder Samin Salehi og Knut Edvard Helland, direktør teknisk sektor i Lørenskog kommune.Foto: Agaia.

Agaia bygger Skårerparken for 200 millioner

Gjennomføring av prosjektet Skårerparken er nå avtalt og signert mellom Agaia og Lørenskog kommune. Kontraktsverdien er på cirka 200 millioner kroner uten merverdiavgift.

– Sammen med Lørenskog kommune og våre samarbeidspartnere har vi i løpet av et år prosjektert og planlagt hvordan Skårerparken skal bygges. Samspillsorganisasjonen er satt, og består av svært kompetente medarbeidere med stort mangfold. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen og overlevere en levende og vakker park høsten 2023, sier administrerende direktør Petter Vistnes i Agaia AS, i en pressemelding.

Bypark

Den nye Skårerparken vil bli en bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning, samt en park for håndtering av overvann. Parkdraget fra Løkenåsveien til Skårerparken etableres med tanke på å samle overvann langs østsiden av Løkenåsveien, som ledes i en kontrollert trasé inn til de åpne fordrøyningsarealene i Skårerparken, står det i meldingen.

Den nye Skårerparken vil bli en bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning, samt en park for håndtering av overvann.
Den nye Skårerparken vil bli en bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning, samt en park for håndtering av overvann.Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

Variasjon og mangfold

Når anlegget står ferdig, vil de bli en aktivitetspark med variasjon og mangfold. Skårerparken skal bli en levende og attraktiv park for hele befolkningen i Lørenskog, skriver Agaia.

– Vi er glade for at kommunen har vist oss tillit og har valgt å inngå en samspillsavtale med Agaia for byggefasen, kommenterer Vistnes.

Store ambisjoner

En del av arbeidene vil skje under bakken og ifølge Agaia utgjøre en betydelig andel av prosjektkostnaden.

Det vil bli anlagt vann-, avløps- og overvannsledninger. Disse skal kobles sammen med ledningsnett som nå bygges i Skåresletta og fra Metro senter. Dette vil være bindeleddet for overvann, spillvann og vannforsyning mellom Skårersletta og Metro, og må være ferdig før eksisterende ledninger kan saneres, opplyser entreprenøren.

Prosjektets miljøambisjoner er betydelige. Klimagassutslippene i et livsløpsperspektiv vil reduseres med cirka 40 prosent sammenlignet med referanseprosjekter, ifølge Agaia.