Her skal Lørenskog kommune etablere Skårerparken, mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta i Lørenskog sentrum. Foto: Lørenskog kommune
Her skal Lørenskog kommune etablere Skårerparken, mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta i Lørenskog sentrum. Foto: Lørenskog kommune

Her vil de gi bort 17.000 kubikkmeter masser

Lørenskog kommune ønsker å gi bort inntil 17.000 kubikkmeter med tørrskorpeleire og massestabilisert leire fra utbyggingen av Skårerparken i Lørenskog sentrum.