Foreløpig illustrasjon av Skårparken i Lørenskog. (Illu: Bjørbekk & Lindheim).

Steen & Lund prosjekterer og bygger Skårerparken

Steen & Lund inngår samspillsavtale med Lørenskog kommune om prosjektering og bygging av Skårerparken i Lørenskog sentrum.

Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med folkeliv, aktiviteter og trivelige møteplasser. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal det anlegges park med et variert aktivitetstilbud. Den har fått navnet Skårerparken, opplyser Steen & Lund i en pressemelding.

Høsten 2018 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for å få forslag til hvordan område skulle utformes. Bjørbekk & Lindheim AS vant denne med forslaget «Meander». Steen & Lund skal nå sammen med Lørenskog kommune konkretisere vinnerkonseptet gjennom en prosjektutvikling- og gjennomføringsfase. Prosjektet skal gjennomføres med en samspillsentreprise basert på

NS 8407. Kontrakten er inndelt i to faser, der den første fasen består av et forprosjekt som omfatter nødvendige utredninger og utarbeidelse av prosjektets løsningsforslag. Fase to omfatter i hovedsak detaljprosjektering for oppstart produksjon, kalkyle for avklaring av målsum, detaljert fremdriftsplan, gjennomført KS2 og rammesøknad, opplyser Steen & Lund.

Den foreløpige tidsplanen legger opp til at fase en avsluttes i februar 2022, mens byggestart er satt til mars 2022 med ferdigstillelse i juni 2023.

– Vi er først og fremst veldig stolte og glade for at Lørenskog Kommune har valgt å inngå avtale med oss. Samspillsentrepriser gir svært gode forutsetninger for at prosjektets målsetninger vil kunne oppnås, og skaper veldig ofte et godt arbeidsmiljø der alle deltakerne får muligheten til å utvikle seg. Kompetansen i samspillsteamet bestående av Lørenskog Kommune, Bjørbekk & Lindheim, Veflen Entreprenør, Structor og nøkkelmedarbeidere fra Steen & Lund, er meget god. Når dette teamet for fastlagt felles mål og spilleregler, vil deling av kunnskap skape merverdi til prosjektet, fastslår administrerende direktør Petter A. Vistnes i Steen & Lund.

– For kommunens innbyggere vil Skårerparken bidra til gode møteplasser og lekeområder, estetiske opplevelser, bedre helse, integrering og mange andre positive opplevelser hele året. Vi gleder oss til å komme i gang og takker Lørenskog Kommune for tilliten, tilføyer han.