Aftenbladet: Snart tomt for penger for Ryfast

Basert på forventede kostnader vil Ryfast-prosjektet bare ha 600.000 kroner igjen ved årsskiftet, og de ber Stavanger kommune om å utvide lånegarantien.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel fredag morgen.

Opplysningene om Ryfast-utgiftene kommer fram i en sak som skal opp i formannskapet i Stavanger 25. oktober.

Kostnadene for Ryfast er beregnet til 7,335 milliarder kroner, men de nåværende lånegarantiene tar bare høyde for et lån på seks milliarder kroner. Spørsmålet er om den garantien som er gitt, skal indeksreguleres for prisstigning underveis i byggeperioden, skriver Aftenbladet.

Per 15. oktober har Ryfast låneopptak på 5,9 milliarder kroner. 29. oktober går tilbudsfristen ut for ytterligere låneopptak på 100 millioner kroner. Basert på forventede kostnader vil selskapet bare ha 600.000 kroner tilgjengelig per 31. desember 2018. Det betyr i praksis at kassen er tom, heter det i artikkelen fra Stavanger Aftenblad.

– Jeg tolker dette som en likviditetskrise, men det er rart at dette ikke er grepet fatt i før nå. Ryfast har brukt opp pengene, og det er nå behov for å utvide den garantien som Stavanger kommune ga i 2013, og det vil nok også komme en sak om dette i fylket. Ryfast mener det er naturlig at beløpet skal indeksreguleres, men jeg tror ikke at de politikerne som har gitt denne garantien har tenkt at beløpet på 1,8 milliarder kroner blir større år for år, så jeg tror at de vil få seg en overraskelse, sier Torfinn Ingeborgrud (MDG) til avisen.

I 2013 stilte Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune selvskyldnergarantier på henholdsvis 4,2 milliarder kroner og 1,8 milliarder kroner. Men begge disse garantiene ble gitt i 2010-kroner, og det framgår ikke av vedtaket om dette beløpet skal indeksreguleres i løpet av anleggsperioden.

Nå trenger Ryfast å låne mer penger, og ber om at beløpene i garantien blir indeksregulert. I et brev til Stavanger kommune som er datert 19. mars i år, framgår det at Ryfast allerede da ba om en bekreftelse fra kommunen på at garantien skulle indeksreguleres. Den gang ble det bedt om en bekreftelse på at kommunens garantiansvar var 2,384 milliarder i 2020-kroner. Det vil si mer enn en halv milliard mer enn garantien på 1,8 milliarder i 2010-kroner.