Foto: Tine

AFRY skal levere oppgraderte prosessløsninger for TINE Storsteinnes

For å øke produksjonen gjennomgår TINE Meieriet Storsteinnes i Balsfjorden en omfattende oppgradering og utbygging. AFRY har vunnet kontrakten for prosessoppgradering av det nye ysteriet.

Oppgraderingen er beregnet til 181 millioner kroner, og er tidenes største TINE-investering i Nord-Norge, skriver AFRY i en pressemelding.

Meieriet har hatt en betydelig vekst i produksjonsvolum i forhold til hva det ble dimensjonert for, med et produksjonsutstyr som er mellom 30-40 år gammelt. Anlegget produserer i dag 28 millioner liter kumelk og 7 millioner liter geitemelk, 2600 tonn hvit- og brunost per år. Det nye anlegget vil kunne håndtere en økt kapasitet på ytterligere 11 millioner liter kumelk.

- For de 50 medarbeiderne som jobber på Meieriet Storsteinnes bidrar denne investeringen til bedre fysisk arbeidsmiljø som igjen vil kunne positivt påvirke trivsel og motivasjon. Det er et viktig signal om at TINE ønsker å være til stede og satse på industrien i Nord-Norge, sier meierisjef Geir Helge Valle i TINE i meldingen.

- I prosjektet er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø, bl.a. skal svinnet reduseres betydelig. Mer effektiv behandling av melk gjennom en moderne produksjonslinje gir mindre utslipp, og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert, sier Hans Vedde, Daglig Leder og ansvarlig for Food and Pharma i AFRY i meldingen.

Kontraktsverdien er på 13,8 millioner kroner og i leveransen inngår prosessdesign, ny CIP-stasjon, vannpasteur, vannbuffertanker, ventilmatriser, integrering av eksisterende og nytt ystekar, komplett elektro og automasjon på SattLine og ombygging og integrasjon mot eksisterende prosessanlegg.