Kontrakten ble signert på prosjektkontoret på Brakerøya i starten av august. Fra venstre: Håkon Kidd, Morten Midtskog og Arve Kjøll Olsen fra AF Bygg Østfold, Arnstein Hodne, Anne-Britt Gudmundsen, Tore Bryhni, Kaj Olav Roset fra prosjektorganisasjonen til nytt sykehus i Drammen.
Kontrakten ble signert på prosjektkontoret på Brakerøya i starten av august. Fra venstre: Håkon Kidd, Morten Midtskog og Arve Kjøll Olsen fra AF Bygg Østfold, Arnstein Hodne, Anne-Britt Gudmundsen, Tore Bryhni, Kaj Olav Roset fra prosjektorganisasjonen til nytt sykehus i Drammen.Foto: Sykehusbygg

AF Gruppen skal utføre innredningsarbeider for 160 millioner

Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen har signert kontrakt med AF Gruppen for innredningsarbeider. Kontrakten har en verdi på 158 millioner kroner uten merverdiavgift.

AF Gruppen skal levere innvendige arbeider til sengebygget. Det er HENT som har innredningsarbeidene for behandlingsbygget, poliklinikkbygget og servicebygget, opplyser Sykehusbygg HF i en pressemelding.

– Med AF Gruppen får vi en erfaren entreprenør på innredningsarbeidene i sengebygget. AF har flere kontrakter med oss fra før, nå ønsker vi dem velkommen i en ny entreprise i prosjektet, sier prosjektdirektør for nytt sykehus, Arnstein Hodne.

Kontrakten på innvendige arbeider i sengebygg omfatter leveranse av komplette innvendige bygningsmessige arbeider i sengebygget. Leveransen inkluderer innervegger, innside yttervegger, himlinger, gulvbelegg/fliser. Fast inventar er medtatt i egen entreprise, opplyser Sykehusbygg.

– Vi setter stor pris på tilliten vi er gitt av Helse Sør-Øst ved ønske om å samarbeide med oss i nok en kontrakt for bygging av nytt sykehus i Drammen. Vi vil i dette oppdraget få anledning til å bidra med kompetanse og erfaring vi har opparbeidet gjennom flere sykehus og helsebygg, samt videreføre det gode samarbeidet og kjennskapen vi allerede har i pågående kontrakter i prosjektet, sier Arve Kjøll Olsen, prosjektleder AF Bygg Østfold.

Arbeidene med planlegging og samhandling starter september i år. Produksjonsstart er våren 2023, med ferdigstillelse våren 2024, skriver Sykehusbygg i meldingen.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

Illustrasjon: Link Arkitektur