Bård Frydenlund og rekrutteringsansvarlig Sif Løvdal i AF Gruppen

AF Gruppen og Multiconsult mest attraktiv blant studentene

I Universums studentundersøkelse for 2014 topper AF Gruppen som den mest attraktive arbeidsgiveren blant entreprenørene, og Multiconsult topper blant rådgiverne.

- AF Gruppen topper for første gang listen blant entreprenørbedriftene foran Skanska, Veidekke, Reinertsen og NCC. Studentene som har valgt AF Gruppen som drømmearbeidsgiver forbinder dem med et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø som også er det viktigste karrieremålet for alle teknologistudenter. Nesten 70 prosent av studentene ser på AF Gruppen som en arbeidsgiver hvor de på sikt kan få lederskapsmuligheter, sier Karine Jebsen i Universum.

- Det er gledelig at studentene ser på AF Gruppen som en attraktiv arbeidsgiver. AF Gruppen jobber målbevisst med å legge til rette for et motiverende arbeidsmiljø som stimulerer til personlig utvikling og høy trivsel. Vi er i kontinuerlig vekst med et økende behov for ansatte som stimuleres av å ta ansvar innen ledelse og fag. Dette gir mange muligheter for personer med ambisjoner og gjennomføringsevne. En fersk trivselsundersøkelse utført av konsulentselskapet Ennova, viser at de ansatte i AF Gruppen har signifikant høyere arbeidsglede og trivsel enn bransjegjennomsnittet. Dette er et godt budskap å formidle på høyskoler og universitet. Våre ansatte er våre beste ambassadører og gjør en formidabel jobb som representanter på karrieredager og andre treffpunkt med studiemiljøene, sier Direktør for Personal og organisasjon i AF Gruppen, Bård Konrad Frydenlund.

AF Gruppen havner på 26. plass sammenlagt i klassen Teknologi, men det er altså nok til å komme best ut blant entreprenørene.

Multiconsult til topps

Multiconsult befester sin posisjon som det mest attraktive rådgivingsselskapet å arbeide for. Det viser Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter. Som i 2013 rangeres selskapet på topp blant rådgiverne og topp fire blant drømmearbeidsgivere totalt.

Universum presenterte 10. april 2014 resultatene fra sin årlige undersøkelse om studentenes drømmearbeidsgiver. Listen viser at Multiconsult rangeres på topp i bransjen og topp fire totalt.

- De unge vi rekrutterer i dag vil sikre selskapets videre suksess i fremtiden. Vårt klare mål er å være nummer 1 i bransjen og da må vi være attraktiv som arbeidsgiver. Universumundersøkelsen viser at vi har prioritert riktig og at vi når frem med budskapet om at unge medarbeidere er en stor ressurs for selskapet, forteller Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

De havner på fjerdeplass i kategorien teknologi, mens Norconsult kommer på sjetteplass, Rambøll på niendeplass, Cowi ble nummer ti og Sweco nummer 12.

- En forutsetning for å lykkes er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Årets Universum-undersøkelse viser igjen at rådgiverfirmaene er populære blant studentene. Dette gir firmaene mulighet til å velge blant de beste hodene. Jeg tror studentene oppdager at rådgiverfirmaene tilbyr et kinderegg av tverrfaglige muligheter: I RIF-firmaene har man mulighet til å jobbe med landbasert samfunnsbygging, med miljø og fornybar energi, eller med olje og gass, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i RIF i en kommentar.

Må gjøre seg fortjent som drømmearbeidsgiver

Dagens teknologistudenter er klar over at de er attraktive og at de i stor grad selv kan velge sin første arbeidsgiver. De som skal lykkes i å rekruttere nye talenter må derfor gjøre seg fortjent til å bli vurdert. En attraktiv arbeidsgiver må være bevisst all kontakten man har inn mot studenter og studentmiljøer. Dette har Multiconsult forstått, både ved å være til stede på campus og ved å tilby attraktive sommerjobber.

- Vi har satset mye på å gjøre sommerjobbene våre relevante og interessante. Vi har derfor også utviklet egne sommerprogram hvor sammensatte studentgrupper løser konkrete oppgaver for en reell kunde. Søkermassen og tilbakemeldingene fra tidligere deltagere viser at dette treffer blink og er noe som snakkes om i etterkant, forteller Madsen.

Universum Studentundersøkelse 2014 er en karriereundersøkelse hvor 10.094 studenter har svart på en rekke spørsmål om sin fremtidige karriere. Innenfor teknologi er det 3.388 studenter som har svart og dette utgjør grunnlaget for topp 100-listen over teknologistudentenes drømmearbeidsgivere.