Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

AF Gruppen nedjusterer prosjektestimater i Sverige - forventer et svakt positivt driftsresultat for 1. kvartal

AF Gruppen foretar ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet.

– Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden 230 millioner kroner og er knyttet til enhetene i tidligere Betonmast Sverige, heter det i en børsmelding fra selskapet.

De viser til at av en total ordrereserve på 7.645 millioner kroner per 31.03.23 for virksomhetsområdet Sverige, utgjør ordrereserven til enhetene nevnt over 2.097 millioner.

– Gjenværende produksjonsverdi i tapsprosjekter i tidligere Betonmast Sverige er på 940 millioner kroner.

AF Gruppen forventer totalt sett et svakt positivt driftsresultat for 1. kvartal.

AF Gruppen offentliggjør endelige resultater for første kvartal 12. mai.