Illustrasjon: Oslo S Utvikling

AF Gruppen bygger første byggetrinn i Bispevika

AF Gruppen har mottatt en bestilling på første byggetrinn som utgjør Dronninglunden på felt B2 i Bispevika i Bjørvika.

Dronninglunden omfatter 140 leiligheter som nå er lagt ut for salg.

Byggingen starter i juli 2017 med forventet ferdigstillelse

sommeren 2019. Kontraktens verdi er anslått til cirka 370 millioner kroner eks. mva. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

AF Gruppen og Oslo S Utvikling forhandler om en partnerskapsavtale for utbyggingen av Bispevika - et område bestående av cirka 1.300 boliger og publikumsrettede lokaler i alle førsteetasjer. En endelig partnerskapsavtale forventes inngått i løpet av mars.

- Vi er glade for å motta den første bestillingen fra OSU for utbyggingen av boliger i Bispevika. Dette prosjektet er forventet å være det første av flere byggetrinn i Bispevika. Kontrakten inneholder ambisjoner om en kostnadseffektiv og innovativ utbygging, og vi ser fram til å jobbe sammen med OSU for å realisere ambisjonene, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad i en børsmelding.