Tor Arne Martius-Hammer og Terje Kanstad ble onsdag tildelt æresmedlemskap i Norsk Betongforening. Prisene ble delt ut av Cecilie Hagby og Andreas Sjaastad.

Tor Arne Martius-Hammer og Terje Kanstad ble onsdag tildelt æresmedlemskap i Norsk Betongforening. Prisene ble delt ut av Cecilie Hagby og Andreas Sjaastad.

Æresmedlemskap i Norsk Betongforening til Tor Arne Martius-Hammer og Terje Kanstad

Det ble delt ut æresmedlemskap til Tor Arne Martius-Hammer og Terje Kanstad under Norsk Betongdag onsdag.

Tor Arne Martius-Hammer
Martius-Hammer er født i 1956, og er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1981. Han tok sin doktorgrad ved NTNU i 2007 og prisvinneren startet sin lange betongkarriere som vitenskapelig assistent ved NTH.

Styret i foreningen skriver blant annet i sin begrunnelse følgende:

«Fra 1985 har vedkommende hatt ulike roller og oppgaver for SINTEF og vedkommende har markert seg som en solid og svært sympatisk fagperson i betongbransjen. Prisvinneren har vært sentral i en rekke viktige forskningsprosjekter særlig innen betongteknologi og materialegenskaper. Han har både ledet prosjekter og publisert en lang rekke vitenskapelige artikler om fiberarmert betong, letttilslag, selvkomprimerende betong, UHPC og ikke minst lavkarbonbetong. I de senere år har mye av hans arbeid vært rettet mot å bedre klimaavtrykket til betong. Vedkommende har vært personlig medlem i Norsk Betongforening siden 1986 og har hele tiden vært svært aktiv i foreningen med foredrag på kurs og arrangement og som bidragsyter i arbeidet med publikasjon 29. Han har vært styremedlem og nestleder i styret og har i en årrekke vært leder for internasjonal komité.»

Styret skriver videre at hans internasjonale engasjement har vært stort og han har publisert over 70 artikler i internasjonale konferanse proceedings, internasjonale journals og som invitert foreleser på internasjonale konferanser.

«Han har særlig vært aktiv innen fib der han siden 2005 har vært leder for den norske delegasjonen. I fib har han vært medlem og leder i en rekke Task Groups og han har vært leder for organisasjonskomiteen for CIC 2014 i Tromsø. Samme år ble han tildelt Norsk Betongforenings innsatspris blant annet for jobben han gjorde i den forbindelse. I år var vedkommende leder av organisasjonskomiteen for fib International Congress Oslo 2022 som er det største arrangementet Norsk Betongforening har hatt ansvar for. Under dette arrangementet ble han tildelt livslangt æresmedlemskap i fib. Hans internasjonale engasjement har vært så dypt at han har til og med har skaffet seg kone og familie i Radebeul i utkanten av Universitetsbyen Dresden der han nå bor og balanserer mellom hjemmekontor og pendling til SINTEF i Trondheim. Han mestrer også å pleie familie og barnebarn i Norge samt å dyrke interesser som hytteliv, fiske, fjellturer, ski og sykling.»

Terje Kanstad
Kanstad er født i 1957. Han er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1981 og tok sin doktorgrad samme sted i 1990. I de første årene etter endt studium arbeidet han som rådgivende ingeniør i Trondheim for deretter å bli ansatt ved NTH i 1985. NTH og NTNU har etter det vært hans yrkesmessige hjem både som stipendiat, førsteamanuensis og fra år 2000, professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Styret skriver følgnde rundt tildelingen:
«I denne perioden har han hatt ansvaret for mer enn 330 masterstudenter samt en rekke PhD studenter og studenter innen NTNU sitt videreutdanningsprogram. Prisvinneren har vært sentral i et anselig antall viktige forskningsprosjekter innen konstruksjonsteknikk. Han har også et stort internasjonalt engasjement og er med i en rekke fib, Rilem og CEN- komiteer. Blant annet Modelcode og Eurocode 2 der han både er sentral i «Editorial panel» og i flere underkomiteer. Vedkommende har vært personlig medlem i Norsk Betongforening siden 1999 og har vært foreleser på foreningens kurs siden 1990. Han er blant annet en av hovedbidragsyterne på kurset Praktisk betongdimensjonering og har vært pådriver i utarbeidelsen av kurset Prosjektering med spennarmering i bygg. Han har også vært svært sentral i utarbeidelsen av NB Publikasjon nr. 38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner.

I år var vedkommende leder av Review Comittee for fib International Congress Oslo 2022 der han koordinerte arbeidet med gjennomgang av over 500 abstracts og papers samt utarbeidet program med over 300 foredrag og 5 delesjoner. Tross utallige ønsker fra forelesere om tilpasninger og endringer var han like vennlig, imøtekommende og blid og hans stadige mantra både under konferansen og i forberedelsene var «det er ikke noe problem». Det var stor applaus i salen da han på kongressens avslutningsdag ble tildelt livslangt æresmedlemskap i fib. Fritiden tilbringer han gjerne med kone eller de voksne barna. Aller helst på ski eller med joggesko i marka eller på hytta eller på en fjelltopp eller hengende med klatreutstyr i en fjellside. Han finner også tid til å fiske og til å dyrke poteter og grønnsaker i hagen ved sjøkanten på Ranheim.»