Illustrasjon: Skibnes Arkitekter

Aasen Bygg skal bygge Sandfjæra barnehage

Aasen Bygg sammen med Skibnes Arkitekter vant pris- og designkonkurranse arrangert av Malvik kommune og skal bygge Sandfjæra barnehage i Hommelvik.

Barnehagen rommer to storbarnsgrupper og fire småbarnsgrupper.

Innstillingen kom 28. august og karensperioden er nå utløpt. Kontraktssummen for de 1440 kvadratmeterne vil avhenge av hvilke opsjoner som bestilles, men prisen er i innstillingsbrevet angitt til 47,6 millioner kroner, inklusive merverdiavgift.

Arkitekten beskriver prosjektet blant annet som følger:

Bygningen har form av et langstrakt, 1-2 etasjesvolum lagt parallelt med tomtegrensen mot sør og øst. Bygget fremstår som to volumer som overlapper hverandre, som medvirker til å bryte ned størrelsen og samtidig skape et særpreget uttrykk.