Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi sikrere innfartsvei til Tromsø. Illustrasjon: Statens vegvesen
Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi sikrere innfartsvei til Tromsø. Illustrasjon: Statens vegvesen

AFs datterselskap har sikret seg fundamenteringsoppdrag på nye E8 i Troms

Fundamentering AS (FAS), et selskap i AF Gruppen, har inngått kontrakt med Metrostav Norge AS for fundamenteringsarbeidene på Ramfjordbrua i Troms. Kontrakten har en verdi på cirka 100 millioner kroner uten moms.

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding.

Statens vegvesen er prosjektets byggherre.

– Kontrakten omfatter pelearbeider, herunder ramming av stålpeler og boring av stålkjernepeler. Fundamenteringsarbeidet vil bli utført fra lektere og fra land, heter det i meldingen.

Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø, ifølge børsmeldingen, og den nye Ramfjordbrua vil ha en lengde på cirka 800 meter.

– Dette er et viktig og spennende oppdrag for oss, og viser at vi har den riktige kompetansen til å utføre krevende arbeider på sjø. Vi er svært fornøyde med at Metrostav Norge har valgt FAS til dette prosjektet, sier Geir-Vidar Sørheim, daglig leder i Fundamentering AS, i børsmeldingen.

Planlagt oppstart for fundamenteringsarbeidene er i april 2024, og ferdigstillelse av hele prosjektet er i 2027.