Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

- Kan ikke jukse oss til sikkerhet

Administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg mener man i deler av byggenæringen ser en ukultur der fravær skjules og manipuleres. Statsbygg går nå inn i den felles satsingen «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg» (SfS BA).

Statsbygg er en av mer enn 60 andre aktører som nå stifter organisasjonen «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg» (SfS BA).

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Underdirektør og SHA-leder Tanja Dugstad i Statsbygg vil inngå i stiftelsens styre. Selve stiftelsen finner sted i Mellomstasjonen på Vestbanen onsdag. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen vil jobbe med kompetanse, arbeidsoperasjoner, rammebetingelser og samarbeid, ledelse og kultur.

I den nye stiftelsen vil Statsbygg gå i front for å utvikle en felles standard for registrering og statistikkføring av skader.

- I Statsbygg rapporterer vi om høyere skadetall enn gjennomsnittet i bransjen. Det er ikke fordi vi slurver mer, men fordi vi er svært bevisst på viktigheten av rapportering og åpenhet, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

- I andre deler av byggenæringen ser vi derimot en ukultur der fravær skjules og manipuleres. Statsbygg har sett eksempler på håndverkere som skader seg og blir satt til alternativt arbeid det ikke er behov for, forteller Nikolaisen.

- Det er bra med tilrettelegging og arbeidstakere som kommer fort tilbake på jobb, men vi kan ikke jukse oss til sikkerhet, slår Nikolaisen fast.