2006 ble eiernes år i næringslivet

Norsk økonomi er glovarm og arbeidsledigheten er historisk lav. Likevel ble lønnsveksten lav i 2006. Eierne tok gevinsten.

Selv om tidene er svært gode ser lønnsveksten i fjor ut til å bli godt under gjennomsnittet for de siste ti årene, skriver Aftenposten. Lønnsveksten blir mellom 4 og 5 prosent i Norge, sier informasjonsdirektør Tore Langballe i Aker Yards om tilleggene i Norges største verftsgruppe. I Ulstein-konsernet blir lønnsveksten rundt 5 prosent etter at de lokale oppgjørene er unnagjort. I næringsorganisasjonen Norsk Industri sitter direktør Tore Sælleg på en rekke tall for de lokale oppgjørene i medlemsbedriftene Tallene vi hittil har fått inn for arbeidere i verkstedindustrien tyder på en lønnsvekst under 4 prosent fra 2005 til 2006, sier han til Aftenposten. Til sammenligning var gjennomsnittlig lønnsvekst 4,6 prosent for alle grupper sett under ett i perioden 1996 til 2005. Men når overskuddene øker vil de ansatte ha sin del av kaka. Lønnsomheten virker med en tidsforsinkelse på lønnsveksten. I starten av oppgangstidene vil derfor eiernes andel bli større. Men det snur når oppgangen har vart en tid. Dette drar i retning av økt lønnsvekst neste år, sier forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB). Norges Bank spår 4,25 prosent samlet lønnsvekst i 2006.