175 mill til energigjenvinning

Finnfjord smelteverk i Troms har fått 175 millioner kroner i statlig støtte til energigjenvinning fra produksjon av ferrosilisium.

Prosjektet skal gi 224 GWh ny kraftproduksjon i Troms fylke, og er første trinn i et større energieffektiviseringsprosjekt. I tillegg skal prosjektet levere 125 GWh prosessvarme til et bioetanolprosjekt.

- I løpet av året har flere industriprosjekter mottatt støtte til teknologiutvikling og energiomlegging, men dette er det desidert største enkeltprosjektet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Finnfjord smelteverk er blant Europas største bedrifter for produksjon av ferrosilisium og microsilika, og har 120 ansatte.