Nær 150 000 meter rør er nå koblet sammen i Mælefjelltunnelen. Selve vegen er nå bygd opp i det meste av tunnelen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.Etter at rørene er lagt, gjøres vegen klar og tunnelen asfalteres i etapper. Når vi runder av 2017 er over halve tunnelen asfaltert. Foto:Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.Trekkerør ligger over drens- og vannrør. I tillegg til disse er det også gravd ned to høyspentkabler, en til forsyning av strøm i tunnelen og en for transport av strøm mellom Hjartdal og Seljord. Foto:Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.Arbeidet i tunnelen er et puslespill. Når asfalten er lagt, støpes det forhøyet skulder på hver side. Denne beskytter rørene, men leder også de høyeste bilene til ikke å kjøre for langt ut mot kantene. Foto:Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.Etter at rørene er lagt, gjøres vegen klar og tunnelen asfalteres i etapper. Når vi runder av 2017 er over halve tunnelen asfaltert. Foto:Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.

150 kilometer rør koblet sammen i E134-tunnel

Gvammen er nå koblet sammen med Århus. 150.000 meter rør er bygd inn i veien gjennom E134 Mælefjelltunnelen.

I dag ble de siste rørene lagt ned i grøftene og koblet sammen, nå fylles grøftene igjen. Bit for bit blir det lagt asfalt på den nye vegen, til nå er mer enn halvparten av den 9,4 kilometer lange tunnelen asfaltert, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Gvammen i Hjartdal i Telemark er dermed koblet til Århus i Seljord midt inne i fjellet.

– For oss er dette en stor milepæl og en flott avslutning på 2017. Nå er alt som skal bygges inn i veien bygd inn, forteller Trude Holter, Statens vegvesens prosjektleder for E134 Gvammen - Århus.

Det er Hovden Hytteservice som bygger veien som underentreprenør for NCC. Veibredden blir 10,5 meter. Utenfor der er det en meter med støpt bankett – opphøyd skulder - på hver side. Til sammen er det nå ti trekkerør som ligger beskyttet under de støpte skuldrene. I tillegg går det drensrør, overvannsrør, vannrør som er koblet til samtlige brannhydranter og en vannledning med vann inn til høydebassenget midt i tunnelen, melder Vegvesenet.

Mens veien har blitt bygd opp, er det også lagt ned to høyspentkabler. Den ene skal levere strøm til hele tunnelen, den andre er en kabel for ren transport av strøm mellom Hjartdal og Seljord.

– Denne uken ble vi også ferdig med å legge asfalt i halve tunnelen, sier Holter.

På nyåret fortsetter fullføringen av veibyggingen gjennom hele tunnelen. I god tid før påske skal hele tunnelen være ferdig asfaltert. Det gjenstår likevel mye arbeid før veien kan åpnes i desember 2019. Mens veien bygges ferdig og tunnelen kles inn med plater, har elektroentreprenøren Aventi Installation , startet med forberedelsene for sin del av jobben. Høsten 2018 begynner trekkingen av 250.000 meter med kabel som skal koble alle installasjonene i tunnelen sammen med omverdenen, skriver Statens vegvesen