Her klargjøres fjellet på Gvammen til at tunnelen skal sprenges. Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen Region sør.

NCC signerte milliardtunnel

NCC Construction er tildelt kontrakten for bygging av ny tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark. Byggetiden er 4,5 år og kontrakten er på 1.017 millioner kroner.

- Vi er meget fornøyd med kontrakten vi er tildelt av Statens vegvesen. Høy teknisk kompetanse gjør oss konkurransedyktige på store infrastrukturprosjekter, og dette kommer innbyggerne og de som ferdes i Telemark til gode, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik skrev under på vegne av Statens vegvesen Region sør. Han la vekt på betydningen av E134 som ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet, og mente at med den 9,4 km lange tunnelen mellom Gvammen og Århus blir dette en langt bedre og tryggere veg.

- Ikke minst for tungtrafikken betyr dette mye. En stor del av tungtrafikken mellom de to landsdelene bruker E134, sa Davik.

I tillegg til tunnelen skal det bygges 1,1 km vei på hver side av fjellet, 5 km lokalveier, to kryss, seks mindre broer og to portaler, samt flere mindre konstruksjoner.

Tunnelen vil få ett løp, med toveis trafikk. Omleggingen av veien gjennom tunnel fra Gvammen til Århus vil korte inn E134 med ca. 11 km. Strekningen vil også få bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

NCC har solid erfaring med krevende tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, og bygger blant det omfattende jernbanetunnelprosjektet Storberget på strekningen Farriseidet mellom Larvik og Porsgrunn.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

- Gjennom store og små miljøtiltak bidrar vi til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje, sier leder for energi og miljø dr. ing. Sigrid Strand-Hansen i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i løpet av 2014. Frist for ferdigstillelse er 2019.