WSP og RIF slår alarm om gamle vann- og avløpsrør

Rpdgivende Ingeniørers Forening og rådgiverbedriften WSP går ut og ber om mer politisk handlekraft når det kommer til å oppgradere vann- og avløpsnettet.

Det skriver WSP i en pressemelding onsdag.

Det er, ifølge meldingen, estimert at godt over 30 prosent av vannet som renses og sendes ut i hovedvannledninger, aldri når frem til norske hjems vannkraner fordi rørene lekker. Bø i Nordland er på verstingstoppen, med over 60 prosent lekkasje fra vannledningene. Til sammenligning er tilsvarende tall seks prosent i Danmark og 15 prosent i Sverige, heter det i presemeldingen.

‒ Miljøgevinsten av å ta korte dusjer og stoppe kranen når man pusser tennene er forsvinnende liten sammenlignet med hvor mye det vil bety å ruste opp rørene og hindre massive vannlekkasjer, sier Hildegunn Østerbø Sørumshagen, prosjektleder og rådgiver for vann og avløp i WSP Norge.

Vannledningsnettet som skal forsyne Norges befolkning med rent vann i springen, ligger langs kloakkrørene. Det er ikke bare vannrørene som eldes, skriver WSP i pressemeldingen. Deler av avløpssystemet er også svært gammelt. Dersom lekkasje oppstår i rør som ligger side om side, kan man få uønskede bakterier og virus inn i vannet som allerede er renset.

Økt trussel

Sørumshagen sier i tillegg at klimaendringene gir en økt trussel mot aldrende avløpsrør, da styrtregn og ekstremnedbør kan bidra til å legge større press på ledningsnettet.

‒ I fjor var flere steder preget av store mengder regn over kort tid. Dagens vann- og avløpssystem er ikke dimensjonert for å takle klimaendringene som vi står overfor. Det er ingen tvil om at det haster med å oppgradere dagens vann- og avløpssystemer, sier Sørumshagen.

I dag er det, ifølge pressemeldingen, kun 0,7 prosent av Norges vannledningsnett som rustes opp årlig. Med dagens vedlikeholdsetterslep på vannledninger i Norge, vil det ta 160 år før etterslepet er hentet inn igjen, skriver WSP.

Ikke prioritert

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin rapport State of the Nation fra 2019 avdekker et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i VA-sektoren på totalt 1.450 milliarder.

‒ Mange kommuner har vært flinke til å kartlegge og legge planer, mens andre ikke prioriterer det. Generelt er ikke dette et spesielt prioritert område for kommunepolitikere som står på valg hvert fjerde år. Avløpsanleggene er lite synlig, og det anses som lite prestisjefylt å utbedre dem. Mange kommunepolitikere vil heller etterlate seg et nytt prangende kulturhus enn utbedrede rør – men det er helt nødvendig. Det er behov for en nasjonal satsning på den skjulte infrastrukturen, som vann- og avløpsnettet utgjør, sier fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi.