Direktør i WSP Engineering. Håkon Dragsund

WSP Engineering fusjonerer med WSP Norge

- Fusjonen gjør at vi bedre kan utnytte den tverrfaglige kompetansen i WSP og levere best mulig løsninger for våre kunder, sier Håkon Dragsund, direktør i WSP Engineering.

1. januar 2019 fusjonerte WSP Engineering AS med WSP Norge AS. WSP Engineering fortsetter som en forretningsenhet i WSP Norge.

Etter flere oppkjøp og solid organisk vekst de siste årene har WSP blitt en betydelig aktør i det norske markedet, med over 600 medarbeidere og kontorer over hele landet. Gjennom fusjonen knyttes det byggetekniske rådgivermiljøet i WSP Engineering tettere sammen med det tunge prosjektledelsesmiljøet i WSP Norge AS.

Administrerende direktør i WSP Norge, Hilde Nordskogen.

- Når vi nå samler to av våre tunge fagmiljøer i det samme selskapet, ruster vi oss for fremtiden og for videre utvikling. For WSP og for den enkelte medarbeider, sier Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP Norge.

WSP er en solid internasjonal aktør innen by- og samfunnsutvikling, og er et av verdens ledende tekniske rådgiverselskaper med hele 48 000 medarbeidere i 40 land.

WSP Engineering AS var det tidligere byggetekniske rådgivermiljøet Høyer Finseth AS, som ble kjøpt opp av WSP Norge AS i 2016. I 2017 byttet selskapet navn til WSP Engineering AS, og det har fram til utgangen av 2018 operert som et selvstendig selskap.

- Fusjonen vil ikke få vesentlige konsekvenser for kunder, leverandører og samarbeidspartnere, annet enn et skifte av navn og organisasjonsnummer, skriver selskapet i en pressemelding.