Wingård vant Vannprisen

Bo Wingård som har jobbet med vann, vannkvalitet og elvemiljø i Bærum Elveforum siden endt arbeidsliv i 2008 er kåret til vinner av Vannprisen 2023.

Bo Wingård
Bo Wingård

I en pressemelding skriver RIF at Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen deles ut av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Prisen ble første gang delt ut i 1988, og blir i år delt ut for 34. gang.

I 2008 gikk Bo Wingård ut av full stilling hos Multiconsult, og begynte da å vie sin hydrologi- og ledelseskompetanse til elvene rundt Oslofjorden. Han kom samme året inn i styret til Lysakervassdragets venner (LvV), og ble raskt rekruttert inn i styret til LvV’s paraplyorganisasjon, Oslo Elveforum (OE). Under Wingårds ledelse har organisasjonen oppnådd stor anerkjennelse, og mye arbeid er lagt ned for å sette fokus på vannkvalitet og elvemiljø. Inspirert av Oslo Elveforum der de ulike elvegruppene er samlet til ett forum, har Bærum Elveforum etablert gode relasjoner både til kommunens administrasjon og politikere og er en organisasjon som blir lyttet nøye til i vannforvaltningen.

«Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve-og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag», skriver juryen i sin begrunnelse.

RIF opplyser at det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som er knyttet til prisvinnerens fagområde. Seminaret planlegges avholdt 20.september i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr.