Wienerberger og Egernsund Tegl forener krefter

Wienerberger og Egernsund Tegl forener krefter i ny skandinavisk organisasjon.

– Den nye organisasjonen vil tilby fasadeløsninger i tegl samt et bredt produktsortiment av taktegl, bekledningstegl og marktegl, heter det i en pressemelding.

Den nye organisasjonen vil utover Wienerbergers nåværende skandinaviske salgsorganisasjoner og teglverk bestå av salgsselskapet Egernsund Tegl i Danmark og de to teglverkene Vesterled Teglværk A/S med tilhørende teglbjelkeproduksjon og blådempingsfasiliteter, og Helligsø Teglværk A/S.

– Egernsund Tegl er et høyt respektert, innovativt og anerkjent selskap med 125 års historie i Skandinavia og den perfekte matchen til Wienerbergers europeiske produktportefølje og internasjonale profil, skriver selskapet.

Den nye skandinaviske organisasjonen vil til sammen bestå av fem fabrikker i Danmark og to i Sverige. Fra et nordisk perspektiv har Wienerberger i tillegg en fabrikk i Finland og en i Baltikum.

Avslutningen av handelen avventer myndighetsgodkjennelse og inntil det er på plass vil Wienerberger og Egernsund fortsette som to uavhengige virksomheter.