200-årsjubileum for Wienerberger - ble feiret med en rekke gjester

Wienerberger kan i år feire sine første 200 år, og inviterte inn til en jubileumsfeiring for gode samarbeidspartnere i august.

Fakta Wienerberger:

- Er 16.000 ansatte.

- Har 200 fabrikker i 30 land.

- Er verdens største teglsteinsprodusent.

- Er store innen produksjon av keramisk takstein.

– Her inviterte vi en rekke samarbeidspartnere og kollegaer inn til en hyggelig markering på Ingensteds i Oslo, med fokus på nettverksbygging og historie innen tegl og keramiske løsninger, forteller Roar Kjos, country manager i Wienerberger AS.

100 deltakere
Det ble lagt opp til en uformell sammenkomst, med underholdning av blant annet Frank Znort Quartet og Hilde Louise Asbjørnsen, med Richard Bowers som konferansier.

– Claes Lampi, som er en velkjent foredragsholder om teglverkshistorie og kulturminner hold et veldig interessant innlegg som omhandlet Oslos teglverk, med headingen "Fra Arbeidsplass til Idrettsplass", legger Kjos til.

Rundt 100 personer var tilstede på arrangementet.

Innholdsrik historie
Wienerberger har en lang og innholdsrik historie bak seg.

– Rike forekomster av leire i den sørlige kanten av byen var avgjørende for hovedlokaliseringen i Wien, Østerrike, hvor Wienerberger fortsatt har hovedkontor i dag. Leire ble allerede utvunnet og benyttet på romernes tid. På 1700-tallet ble de første murfabrikkene bygget på Wienerberg, som sivilingeniør Alois Miesbach overtok i 1819. Ved det grunnla han selskapet Wienerberger. Det var et stort behov for keramiske produkter som teglstein og takstein i den raskt voksende Wien – og etter hvert utvidet og utviklet virksomheten i flere epatter. Miesbach kjøpte ikke bare fabrikker, men også kull miner og eiendom. I 1957 tok nevøen Heinrich Drasche over, som allerede hadde jobbet i virksomheten i 28 år, og videreutviklet selskapet og patenterte teknologien. Han var en av de mest innflytelsesrike og velstående forretningsmagnatene i det østerrisk-ungarske monarkiet, forteller en engasjert Kjos.

På 1860-tallet var det byggeboom i Wien. I tillegg til å produsere byggevarer, bygget også selskapet flere bydeler som blant annet den kjente Heinrichhof ovenfor operahuset i Wien.

– Med bakgrunn i denne vellykkede industrielle utviklingen ble murvirksomheten omgjort til et aksjeselskap og notert på Wienbørsen i 1869. 200-årsjubileet markerer også 150 år på børs.

På slutten av 1800-tallet utvidet virksomheten produksjon også utenfor landets grenser, sier Kjos.

Første verdenskrig og mellomkrigstiden fører med seg bråstopp og store dropp i markedet – og produksjonen sank ned til en tredjedel mot det var før krigen. Mot slutten av andre verdenskrig ligger et stort antall av fabrikkene i ruiner – i og rundt Wien. Selskapet blir satt under midlertidig administrasjon. Bistand og lån fra finansielle institusjoner måtte til for å bygge opp igjen selskapet.

Som et resultat av etterkrigstidens byggeboom øker behovet igjen raskt, og Wienerberger bygger opp og utvider fabrikkene med ny teknologi – som blant annet automasjon og nye ovner.

– På 1980- og 1990-tallet begynner et nytt kapittel i Wienerbergers historie - internasjonalisering. Gjennom oppkjøp og utvidelse av tilstedeværelse og eksisterende produktportefølje utvides virksomheten til både i Europa, USA og Asia. I 2001 kjøper Wienerberger Bratsberg Teglverk i Lunde av Optiroc (i dag Saint-Gobain Byggevarer - Weber), og dette er starten på Wienerbergers historie i Norge, utdyper Kjos.

Wienerberger tar over Koramic i 2003 som tilfører et nytt produktområde til gruppen, keramisk takstein. I 2004 settes det opp markedsorganisasjon – og Wienerberger AS er etablert i Norge med teglstein og takstein.