WHO-topp kritiserer norsk landbrukspolitikk

WTO-topp Pascal Lamy kom med skarp kritikk av norsk landbrukspolitikk under NHOs årskonferanse torsdag. Norge må endre politikk, sa han etter et møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge har et solid ry som et stabilt land med gode forutsetninger. Da må dere også gi slipp på beskyttelsen av norske særrettigheter. Hvis ikke vil Norges ry som et solidarisk og rettferdig land forsvinne raskt, advarte den franske generaldirektøren i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i sitt foredrag for norske politikere og næringslivsledere. Norge må akseptere frihandel og inngå handelsavtaler som hjelper de fattigste landene, mener Lamy. Han mener WTO-forhandlingene vil føre til merkbare, men håndterbare endringer i norsk landbruk. Det er urimelig å tviholde på sine goder og samtidig ikke gi fattige land adgang til å selge sine landbruksprodukter i Norge. Norge kan ikke forvente å selge fisk uten hindringer og til høy pris, samtidig som dere stenger ute andre matvarer som andre har god ressurstilgang på, sa han. Møtte Støre Lamy hadde senere på dagen lunsj med utenriksminister Jonas Gahr Støre. På et kort møte med norsk presse understreket han at Norge må endre politikk, noe han også forventet ville skje. USA må endre standpunkt, Japan må endre standpunkt, Sveits må endre standpunkt og Norge må endre standpunkt. De vet det alle sammen, sa Lamy om hva som skal til for å oppnå en internasjonal avtale. Det er bare et spørsmål om når og hvor mye. Han framholdt imidlertid at Norge til gjengjeld vil «cashe inn» på en rekke andre områder når en avtale er i havn. Lamy berømmet Norge som et land med åpne og anerkjente standpunkter til frihandel, men sa at Norge er blant de mest proteksjonistiske landene når det gjelder internasjonal handel med landbruksvarer. Lamy ville ikke gå nærmere inn på om han hadde fått noen nye signaler i samtalene med Støre. Vi fører forhandlinger, og de skjer ikke offentlig. Norge må endre noe. Når og hvor mye er det ikke meg som avgjør, sa han. Høy beskyttelsestoll Utenriksminister Støre bekreftet at Norge er blant landene med høyest beskyttelsestoll for landbruksvarer. Norske myndigheter er klar over at man må gjøre endringer. Men Støre avviste at Norge har vært en «versting» i internasjonale forhandlinger. Norge er fullt klar over sitt ansvar og er beredt til å forhandle for å finne en løsning. Vi var beredt til å finne en løsning i fjor, og det var ikke vår skyld at det ikke skjedde noe gjennombrudd, sa Støre. Han understreket at Norge ikke er et eksportland av landbruksvarer, og at de fleste nøkkelland vet de kan stole på Norge i sentrale spørsmål. Men han la også vekt på at det er legitimt å forsvare nasjonale interesser i forhandlinger. Russland Lamy ville ikke kommentere et spørsmål om hvorvidt Russland misbrukte sin stilling som gassleverandør til å øve politisk press, og om dette er i samsvar med Russlands ønske om å bli med i WTO. Jeg er ikke forhandler. Jeg bør ikke ha synspunkter på dette spørsmålet. Selvsagt har jeg synspunkter. Men de bør ikke framføres offentlig, sa en smilende Lamy.