Styret i Moelven Eidsvold Værk AS vurderer å legge ned bedriften. Foto: Moelven

Vurderer nedleggelse av Moelven Eidsvold Værk

Styret i Moelven Eidsvold Værk AS vurderer å legge ned bedriften. Bakgrunnen er et omfattende behov for investeringer for å sikre en lønnsom framtid for virksomheten.

- Det vil kreve store investeringer å utvikle Moelven Eidsvold Værk til å bli en framtidsrettet og lønnsom bedrift. Derfor har styret i selskapet satt i gang en prosess som skal vurdere om mulighetene for videre drift er tilstede, sier styreleder Bjarne Hønningstad i en pressemelding.

De ansatte ved Moelven Eidsvold Værk ble informert om den usikre fremtiden til bedriften på et allmøte torsdag ettermiddag. Det er 60 medarbeidere ved bedriften som er et kombianlegg med både sag og høvleri.

- Dette er naturligvis en vanskelig beskjed å få for våre dyktige medarbeidere ved Moelven Eidsvold Værk. Til tross for at resultatene har bedret seg de siste årene, er kostnadsnivået ved bedriften altfor høyt. Dette gjør det krevende å drive lønnsomt i en normalkonjunktur. Moelven investerte tungt i bedriften i perioden 2012 - 2014 uten at dette ga ønsket lønnsomhet. Skal vi oppnå en stabil og lønnsom drift over tid, må det betydelige investeringer til, sier Hønningstad.

Moelven-konsernet har de senere årene gjennomført et omfattende forbedringsprogram. Det innebærer at investeringene blir prioritert inn mot prosjekter som har best forutsetninger for å skape stabil lønnsomhet på sikt.

- Disse forutsetninger er ikke til stede ved Moelven Eidsvold Værk i dag. Sett i lys av dette blir nå den videre driften vurdert, sier Hønningstad.

De ansattes representanter blir innkalt til samtaler i vurderingen av videre drift ved anlegget. NAV, kommunen, fylkeskommunen og andre interessenter blir informert om prosessen ved Moelven Eidsvold Værk.