En arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for å gjenoppta trafikken med grensekryssende persontog. Foto: Berit Roald / NTB
En arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for å gjenoppta trafikken med grensekryssende persontog. Foto: Berit Roald / NTB

Vurderer gjenåpning av persontog til Sverige

En regjeringsnedsatt arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for å gjenoppta trafikken med grensekryssende persontog. De skal komme med sin vurdering om én uke.

Samferdselsdepartementet ga mandag Jernbanedirektoratet i oppdrag å se nærmere på hva som må til for å normalisere det grensekryssende persontogtilbudet.

Persontogene mellom Norge og Sverige har vært innstilt som følge av innreisebegrensninger og test- og karanteneplikt siden 12. mars.

– Etter hvert som hverdagen normaliserer seg, er det bare positivt om reisende mellom våre to land kan velge toget. Den ferske klimarapporten fra FN har gitt oss en viktig påminnelse om dette, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han sier at pandemien likevel gjør det nødvendig å innrette et koronatest- og kontrollregime som er egnet for denne typen grensekryssende trafikk. For å ivareta myndighetenes krav til koronatesting og innreisekontroll, er det viktig å vurdere om og hvordan disse kravene kan tilpasses jernbanesektoren.

Jernbanedirektoratet har fått til 24. august med å komme med sin vurdering. Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Tolldirektoratet skal delta i arbeidsgruppen.