Foto: Ole-Einar Andersen

Voksende katolsk kirke får ny katedral i Norge

Nye St. Olav domkirke blir den første nye katolske katedralen i Europa på over ti år. Den katolske befolkningen i Norge vokser kraftig, grunnet innvandring og høy fødselsrate.

Her kan du lese Byggeindustriens prosjektomtale av Nye St. Olav domkirke

Torsdag starter feiringen og markeringene for den Nye St. Olav domkirke i Trondheim, som kommer til å romme mer enn dobbelt så mange personer som den forrige.

– Bakgrunnen for at det måtte en ny domkirke til, var at den forrige fra 1973 var i så dårlig forfatning at den ikke lot seg redde. I tillegg til var den blitt for liten, siden den katolske menigheten i Trøndelag, og i Norge, vokser raskt og har hatt en årlig vekst på 15 prosent de siste årene, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) til NTB.

Ung befolkning

Per oktober har OKB rundt 132.000 navn i registrene og Trondheim stift rundt 15.000 katolikker. Totalt anslår man at antallet katolikker i Norge ligger rundt 200.000, inkludert de som ikke har registrert seg her. I første omgang økte antall katolikker i Norge på grunn av innvandring, blant annet fra Øst-Europa og flere asiatiske land.

– Dette er en ung befolkning som i tillegg har relativt høye fødselstall, og da blir det flere barn og tilvekst til menigheten, sier Eidsvig.

Behovet for sitteplasser i kirken er stort, grunnet katolsk praksis og ikke minst forholdet de har til egen menighet.

– Katolikker har søndagsplikt, som betyr at det er deres moralske plikt å gå til messe, hvis de kan. Det fører til at 10-20 prosent går til messe i de fleste menighetene, sier Eidsvig.

Det vil være rundt 5-6.000 katolikker som sogner til den nye domkirken i Trondheim, som vil ha mellom 450 og 500 plasser.

En fest

Eidsvig påpeker at de fleste som kommer fra katolsk bakgrunn også har en større nærhet til kirken enn det som er vanlig i Norge:

– Den betyr mye i familielivet, kirken er en del av familiens aktiviteter i høytidene. Nå som vi innvier en ny domkirke, er dette først og fremst menighetens fest, de har gledet seg til å ta den i bruk. Vi skal feire det så godt vi kan.

Tross veksten i Norge er menigheten i Trondheim liten i internasjonal sammenheng, noe som har gjort at den internasjonale støtten fra trosfeller blir ekstra betydningsfull. I tillegg til økonomisk støtte til byggingen betyr det mye at katolikker fra mange land kommer til vigslingen denne uka. Pave Frans har håndplukket engelske kardinal Cormac Murphy-O'Connor som sin personlige stedfortreder under innvielsen:

– Den pavelig legaten har med seg et budskap fra paven, og skal foreta den høytidelige kirkeinnvielsen og preke under messen, sier Eidsvig.