<p>VINNERLAGET: Fornøyde vinnere av Statens pris for byggkvalitet for boligprosjektet Vindmøllebakken. Fra venstre Ane S. Dahl, Reinhardt Kropf og Randi Augenstein - alle Helen & Hard arkitekter. Foran Rune Schive Hognestad, daglig leder Solon Sørvest (byggherre) og til høyre Sissel Leire, daglig leder i Indigo Vekst (utbygger). Foto: Svanhild Blakstad</p><p>Helen & Hard-partner Reinhard Kropf og daglig leder Rune Schive Hognestad i Solon Sørvest Eiendom tok imot Statens pris for byggkvalitet fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Svanhild Blakstad</p>Avtroppende Solon-sjef Stig Bech (t.h) kunne glede seg over at Vindmøllebakken vant Statens pris for byggkvalitet. Her med arkitekt og partner Reinhard Kropf i Helen & Hard, og daglig leder Sissel Leire i utbyggerselskapet Indigo Vekst. Foto: Svanhild BlakstadArkitekt Per Suul i Lund Hagem arkiktekter presenterte tranformasjonsprosjektet Nye Lilleby i Trondheim, som var en av tre finalister. Foto: Svanhild BlakstadProsjektleder Kenneth Harstad i Aspelin Ramm presenterte Infill-prosjektet Nordre gate 20-22, som var en av tre nominerte til Statens pris for byggkvalitet. Foto: Svanhild BlakstadPrisutdelingen fant sted på DOGA i Oslo og ble streamet live. Foto: Svanhild Blakstad<p>Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er årets vinner av Statens pris for byggkvalitet.</p>Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger vant Statens pris for byggkvalitet.

Vindmøllebakken i Stavanger vant Statens pris for byggkvalitet

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger gikk helt til topps og vant Statens pris for byggkvalitet 2020. To prosjekter fikk hedrende omtale – Nordre gate 20-22 i Oslo og Nye Lilleby i Trondheim.

Prisen ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på DOGA i Oslo onsdag formiddag under Byggkvalitetsdagen.

– Jeg er imponert over vinnerprosjektet. Arkitekturen legger til rette for økt bærekraft, mer livskvalitet og mindre ensomhet, sier Nikolai Astrup.

Vindmøllebakken bofellesskap er tegnet av Helen&Hard og byggherre for prosjektet er Solon Eiendom. Kruse Smith Entreprenør har bygget boligene, som ligger på Storhaug i Stavanger.

En god bolig gjennom hele livet
Tema for Statens pris for byggkvalitet i år var En god bolig gjennom hele livet, og det kom inn mer enn femti forslag til kandidater. En fagjury kåret Vindmøllebakken til det beste prosjektet. Borettslaget har boliger som passer for både familier, par og enslige på tvers av generasjonene.

– Vindmøllebakken bofellesskap er en ny og spennende boform, som legger til rette for gode sosiale møteplasser for beboerne. Jeg tror de store fellesarealene vil bidra til bedre livskvalitet for de som bor der, ved å øke tryggheten og redusere ensomheten, sier Astrup.

- Viktig at bofellesskap får oppmerksomhet
Daglig leder Sissel Leire i utbyggerselskapet Indigo Vekst var svært godt fornøyd med at det nyskapende bofellesskapet trakk det lengste strået i den prestisjefylte kåringen.

– Selvfølgelig er det gledelig at vi vinner prisen, men mer enn det er det nødvendig og veldig viktig at bofellesskap som Vindmøllebakken får oppmerksomhet. Dette prosjektet er tilrettelagt for deling og fellesskap, og vi har fått ned CO2-avtrykket. Det er veldig mange ting ved dette prosjektet som vi mener det er viktig at byggenæringen og utbyggerne nå ser er mulig, sier Leire i en kommentar til Byggeindustrien etter prisutdelingen.

Hun sikter blant annet til at det er bygget etter modellen Gaining by Sharing, som skal skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster. Denne modellen har fordret tett brukerinvolvering og samhandling med beboerne og alle aktører.

– Vi bestilte innovasjon og visste allerede da at vi satte ned forventningen på avkastningen i dette prosjektet, men likefullt er det et kommersielt produkt, sier Leire.

Også Solon-sjefen i Stavanger peker på at prosjektet har skilt seg fra deres øvrige portefølje av boligprosjekter.

– Det er ikke tvil om at dette har vært en krevende prosess for alle involverte, men den har gitt et stort læringsutbytte for oss, og skapt en helt spesiell begeistring og eierskap blant beboerne og alle involverte. Ekstra kjekt er det å se hva Vindmøllebakken også betyr for nabofellesskapet og det øvrige nabolaget, sier daglig leder og byggherre Rune Schive Hognestad i Solon Sørvest Eiendom.

Forbilde for boligprosjekter
I sitt arbeid med å plukke ut årets finalister har juryen sett etter boligprosjekter som tar høyde for et mangfold av livssituasjoner. I tillegg kommer prisens faste krav om gode kvaliteter knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk.

– Et levende bomiljø bør ha en blandet alderssammensetning og boligene bør ikke bare innrettes for én aldersgruppe. Boliger og uteområder må derfor legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig, være sosialt bærekraftige og til en pris som folk flest kan ha råd til. Vindmøllebakken oppfyller disse kravene særdeles godt, og utmerker seg med å legge til rette for fellesskap og deling, sier juryleder Erling Lae.

Vindmøllebakken ligger i et sentrumsnært transformasjonsområde i Stavanger og er godt tilpasset et byområde med betongsiloer, tidligere fabrikker og gamle, små, hvite trehus. På tomten lå et industribygg som er gjenbrukt til parkeringskjeller og utearealer.

Selv om prosjektet har et stort volum, så er dette brutt ned med en utforming og med materialer og farger som er tilpasset trehusene rundt, sier Lae.

Gaining-by-sharing
Nye boformer etterspørres stadig oftere. Modellen Gaining-by-sharing ligger til grunn for vinnerprosjektet i Stavanger. Et viktig bærekraftmål var å redusere arealbruken. I dette prosjektet er fellesarealer prioritert framfor private arealer. Dermed kunne leilighetene bygges litt mindre mens tilgangen til funksjoner i fellesarealene oppveier for dette.

I bofellesskapet er det 40 leiligheter på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Alle har tilgang til store fellesarealer og funksjoner som allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass. Boligkjøperne ble tidlig involvert i prosjektet og kunne dermed påvirke utviklingen av bofellesskapet.

– Da Norge stengte ned i mars var det nettopp fellesskapet i Vindmøllebakken som hjalp mange av beboerne til fortsatt å ha et sosialt liv. De brukte fellesområdene som treffsted da de måtte holde seg hjemme. Så altså nok en fordel av å bo i et slikt fellesskap, avslutter Lae.

Hedrende omtale
To prosjekter fikk hedrende omtale. Nordre gate 20-22 i Oslo, tegnet av Alliance Arkitekter med byggherrene Infill og Aspelin Ramm Eiendom og Nye Lilleby i Trondheim tegnet av Lund Hagem arkitekter og HUS Arkitekter med Lilleby Eiendom som byggherre.