Illustrasjon: Nye Veier

Viltovergang kan forsinke ny E39 med et halvår

Detaljreguleringsplanen for ny E39 gjennom Mandal ble vedtatt i bystyret i Mandal tidligere i september, men krav om ny løsning for viltkrysning kan forsinke åpningen med et halvår.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel denne uken.

Prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by består av syv kilometer ny firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen, samt syv kilometer tofelts tilkomstvei til Mandal sentrum med fartsgrense på 90 kilometer i timen.

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt 6. september, men bystyret i Mandal har også vedtatt at en viltundergang skal flyttes lenger øst og gjøres om til en viltovergang. Ifølge prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier fører dette til en ekstrakostnad på mellom 20 og 40 millioner kroner.

Veiselskapet må nå omprosjektere før de vil signere den endelige fastprisavtalen med utbygger.

Opprinnelig skulle veien åpne 30. juni 2022. Raskere reguleringsprosess har imidlertid ført til at veien lå an til å åpne høsten 2021. Dette er avhengig av at Nye Veier rekker å asfaltere før vinterkulden stenger asfaltsesongen i 2021.