Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vil undersøke muligheter og utfordringer på flerkulturelle arbeidsplasser

Byggenæringens Landsforening har sendt ut en spørreundersøkelse til et utvalg bedrifter for å avdekke kjennetegn, muligheter og utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser.

Undersøkelsen er et ledd i et forskningsprosjekt som Byggenæringens Landsforening gjennomfører i samarbeid med Sintef. Gjennom undersøkelsen ønsker de å avdekke kjennetegn, muligheter og utfordringer knyttet til arbeidsplasser i byggenæringen der arbeidstakere fra ulike nasjoner jobber sammen. 

- Vi ønsker å få oppdaterte data og i tillegg til å avdekke potensielle problemområder, se på muligheter for å utvikle tiltak for å skape godt arbeidsmiljø i bedrifter, skriver BNL på sine hjemmesider.
De ønsker at også bedrifter som ikke selv har utenlandske ansatte svarer på undersøkelsen, da man likevel kan sitte på relevante erfaringer. Mer om prosjektet kan du lese her