– Under toppledersamlingen i november opplevde vi at det var stort engasjement rundt veien videre, og at det er ønskelig fortsatt å stå sammen for å styrke næringens omdømme ytterligere. Nå skal vi bygge videre på dette gjennom prosjektet SAMMEN2030, sier Jan Halstensen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Under toppledersamlingen i november opplevde vi at det var stort engasjement rundt veien videre, og at det er ønskelig fortsatt å stå sammen for å styrke næringens omdømme ytterligere. Nå skal vi bygge videre på dette gjennom prosjektet SAMMEN2030, sier Jan Halstensen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Vil styrke BAE-næringen gjennom mer samarbeid

Jan Halstensen tar fatt på en ny etappe som prosjektleder for samarbeidsprosjektet SAMMEN2020 som nå går under navnet SAMMEN2030

SAMMEN2020 skulle som navnet tilsier vare til 2020, men på grunn av pandemien ble det videreført ut 2021. BAE-rådet, som eier prosjektet, har nå evaluert SAMMEN2020, og mener at resultatene er så gode at de ønsker å fortsette i minimum to nye år.

Halstensen gleder seg til å tromme sammen ledere til nye diskusjoner rundt hvordan næringen kan samle seg om de viktigste budskapene og tiltakene.

– Under toppledersamlingen i november opplevde vi at det var stort engasjement rundt veien videre, og at det er ønskelig fortsatt å stå sammen for å styrke næringens omdømme ytterligere. Nå skal vi bygge videre på dette gjennom prosjektet SAMMEN2030, sier Halstensen i en pressemelding.

Skal få frem BAE-næringens samfunnsrolle
BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring, med rundt 350.000 sysselsatte og over 90.000 ulike virksomheter.

– I kraft av sin størrelse er BAE-næringen en viktig samfunnskraft. En av våre viktigste oppgaver i SAMMEN2030 blir å samle ledere fra hele verdikjeden til gode diskusjoner om hvordan vi kan videreutvikle, og skape mer oppmerksomhet rundt alt det positive som foregår i den flotte næringen vår, sier Halstensen videre.

Et av målene med SAMMEN2030 er å sette søkelys på næringens viktige samfunnsrolle.

– Ved å få frem et felles faktagrunnlag og tydelige felles budskap om hva vi bidrar med i samfunnet, hvilke muligheter vi har, og hva vi trenger for å kunne realisere disse mulighetene, øker vi sannsynligheten for å lykkes med det vi ønsker å oppnå, sier Halstensen.

– God kommunikasjon blir stadig viktigere

Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av leder Liv Kari Skudal Hansteen (RIF), Egil Skavang (Arkitektbedriftene), Kari Sandberg (EBA), Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom) og Marianne Wætnes Røiseland (Rørentreprenørene Norge).

SAMMEN2030 skal også videreføre en kommunikasjonsgruppe bestående av noen av partnernes nøkkelpersoner innen kommunikasjon.

– God kommunikasjon blir stadig viktigere, og denne gruppen skal bidra til å videreutvikle næringens strategi og budskap på dette området. Tanken er at det som produseres av kommunikasjonsgruppen skal kunne brukes av alle organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner i næringen, både nasjonalt og lokalt, sier Halstensen.

I februar og mars vil man arbeide med å fornye avtalene med deltakerne som var med i SAMMEN2020, og ser samtidig en mulighet for å inkludere noen nye partnere. Halstensen sier de har fått god respons på at samarbeidsprosjektet fortsetter.

– De fleste ser at vi alle får noe igjen ved å samarbeide om de overordnede målene. Basert på responsen så langt der det ut til at vi blir en fin gruppe i SAMMEN2030, sier Halstensen.

Det er satt et tak på 100 bedrifter/virksomheter. De blir i disse dager invitert til følgende arrangementer er i 2022:

·10. mai kl - Frokostmøte for toppledere og kommunikasjonsledere

·13. oktober - Samling for toppledere og kommunikasjonsledere

·17. november- Konferanse for Fremtidens ledere

– Alle arrangementene blir på Meet Ullevaal, og vi jobber nå med å sy sammen spennende program som skal bygge videre på de gode diskusjonene vi hadde i forrige runde, sier Halstensen.