Vil sikre huskjøpere ved konkurs

Konkurser i byggenæringen har blitt et problem for mange husbyggere. Nå ønsker Forbrukerrådet å bedre huskjøpernes vilkår ved konkurser.

Tall fra Prognosesenteret viser at antall konkurser i byggenæringen økte med 31 prosent i løpet av de tre første månedene i år, sammenlignet med fjoråret. Dette kan gå hardt utover huskjøpere.

- Når utbygger går konkurs, forsvinner både motparten og de fleste rettighetene til huskjøperen, sier underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet utfordrer nå Seriøsitetsforumet, som har representanter fra seks departement, og ledes av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, til å se på nærmere på boligkjøpernes rettigheter.

- Når entreprenøren går konkurs kan dette få store økonomiske konsekvenser for huskjøperen som står igjen. Vi ønsker derfor at myndighetene går gjennom regelverket for å se hvordan forbrukervernet kan styrkes, sier Helde.