Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Vil senke Ring 1 under regjeringskvartalet

Statsbygg ønsker å senke Ring 1 under regjeringskvartalet for øke sikkerheten. Men sikkerhetstiltaket har lite å si for Y-blokkas skjebne.

I sin anbefaling for utforming av nytt regjeringskvartal, foreslår Statsbygg blant annet å opprette en utvidet sikkerhetssone gjennom å senke den viktige sentrumsåren Ring 1.

Samtidig vil de også at alle rampene som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.

– Utredninger fremover vil vise hva dette fysisk sett vil innebære, men det er ingen tvil om at det er et omfattende inngrep i byen, sier Statsbyggs prosjektdirektør for regjeringskvartalet, Knut Jørgensen til Byggeindustrien.

Prosjektdirektøren legger til at Ring 1 sin funksjon skal opprettholdes.

– Vi er avhengige av et tett samarbeid med både Statens vegvesen og Oslo kommune for å komme i mål med en løsning, sier Jørgensen.

Prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen.

Får ingenting å si for Y-blokka

Sikkerhetsutfordringene med en trafikkert tunnel rett under regjeringskvartalet, har vært ett av hovedargumentene bak den omstridte beslutningen om å rive Y-blokka.

Men selv om sikkerheten i kvartalet vil styrkes gjennom et så omfattende inngrep, betyr ikke det at Y-blokka likevel kunne blitt bevart. 

– Når du av sikkerhetsårsaker må bygge om så kraftig på veinettet som dette, så vil komplikasjonene med arbeidet gjøre det umulig å bevare blokken uansett. Vi får rett og slett ikke til det ene uten å gjøre det andre, sier Gudmund Stokke i Nordic Office of Architecture.

- Nye muligheter med riving

Sammen med Multiconsult og Civitas har Stokke og Nordic Office of Architecture, bistått Statsbygg i arbeidet med anbefalingen.

Gudmund Stokke peker på at en riving av Y-blokka også vil tilføre hovedstaden og bymiljøet noe nytt.

– Vi ser at et regjeringskvartal uten Y-blokka, åpner opp muligheter til å skape nye og veldig gode byrom, sier Stokke.

Gudmund Stokke i Nordic Office of Architecture.

- Rart å erstatte

I Statbyggs anbefaling er det foreslått en park og en ny blokk like ved området der Y-blokka ligger i dag.

Det mener  redaktør i arkitekttidsskriftet Arkitektur N, Ingerid Helsing Almaas, taler for at det fortsatt kunne vært plass til Y-blokka i det nye kvartalet.

– Det er klart at det ser rart ut at man kommer inn med noe som har tilsvarende størrelse, når man på død og liv skal rive Y-blokka. Og hva har de plassert i første etasje? Jo, en åpen søylehall med publikumsadkomst. Det er ingenting som sier at man ikke kunne fått et tilsvarende publikumsrom i Y-blokka, selv om den ikke kan brukes supersikrede regjeringskontorer, sier Almaas til Byggeindustrien.

Savner detaljert gjennomgang

Hun legger til at hun gjerne hadde sett en enda mer detaljert gjennomgang av ulike alternativer for Y-blokka.

– Om det slaget er tapt eller ikke, vet jeg ikke. Men at det ligger flere muligheter der, er helt klart, mener Ingerid Helsing Almaas.

Arkitektur N-redaktøren mener likevel planene som ble presentert for regjeringskvartalet har mye positivt i seg. Hun mener også det er fornuftig at dominerende høyhus er vraket til fordel for et mer kompakt regjeringskvartal.

– Vi må huske på at det samlede arealet er omtrent halvert i det forslaget som nå er lagt fram sammenlignet med parallelloppdragene som var på rundt 200.000 kvadratmeter. Det er positivt at de har imøtekommet mange av innvendingene som kom, mange reagerte på det store volumet som skulle presses inn på et begrenset område, sier Almaas.

- Og dersom du skulle gitt terningkast på det Statsbygg har presentert - hva er din dom?

- Nå er dette et planforslag, ikke en beskrivelse av hvordan byggene vil se ut, men med tanke på å utvikle et godt og effektivt regjeringskvartal, så ville jeg gi det en god firer, avslutter Almaas.

Ingerid Helsing Almaas, redaktør i Arkitektur N.