Illustrasjon: Nordic - Office of ArchitectureIllustrasjon: Nordic - Office of ArchitectureIllustrasjon: Nordic - Office of ArchitectureIllustrasjon: Nordic - Office of ArchitectureIllustrasjon: Nordic - Office of ArchitectureFoto: Frode AgaStatsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Foto: Frode Aga

Statsbygg vil ikke ha høyhus i regjeringskvartalet

Statsbygg ønsker ikke høyhus, men går for en kompakt løsning i sin anbefaling om utformingen av nytt regjeringskvartal i Oslo.

Det kommer frem på en pressekonferanse tirsdag.

– Dette er Statsbyggs faglige anbefaling med de forutsetninger som legges til grunn på nåværende tidspunkt. Anbefalingen til departementet kan endres hvis forutsetninger endres, påpeker Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i en pressemelding på Statsbyggs nettsider.

Det presiseres i meldingen at anbefalingen ikke er det samme som forslag til ny reguleringsplan.

Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Foto: Frode Aga

– Anbefalingen demper høyhuskritikken. Høyblokken forblir høyeste bygning, og utbyggingen blir konsentrert med moderate høyder. Volumsstudier viser at det det mulig å samle departementene innenfor ønsket område. Anbefalingen er konkret og praktisk, men er ikke låst med tanke på arkitektur og kommende konkurranser, avslutter Nikolaisen.

Et forslag til ny reguleringsplan vil bli lagt fram til høring i mai 2016. Planen forventes ferdigstilt og vedtatt i løpet av 2016. Fram til våren vil det derfor pågå et arbeid med utforming av det endelige planforslaget.

Les hovedtrekkene i anbefalingen under videoen.

Dette er hovedtrekkene:

  • Hovedvekt av bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
  • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og med moderate høyder - 24-48 m. Høyblokken (56 m) er høyeste bygning.
  • Et byggeområde (se figur, felt A) etableres mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.
  • Det legges til grunn 23 m² BTA per ansatt. Dette er lavere enn de 25 m² som ble brukt i parallelloppdragene, men innenfor regjeringens beslutning.
  • Etablering av park i nord-østlig del av området åpner opp for bedre eksponering av kulturminner som Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek.
  • Hovedadkomst fra Akersgata.
  • Det opprettes en utvidet sikringssone, Ring 1 senkes og alle rampene som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.
  • Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister.

Statsbyggs anbefalinger vil være på utstilling i 22. juli-senteret fra klokken 16:00 tirsdag 6. oktober, og vil være tilgjengelig i en fast periode fremover, skriver Statsbygg i en melding.