Teltet, som skal utgjøre sentralen, ble opprinnelig satt opp i det nye regjeringskvartalet i 2015 av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Vil opprette Norges største sentral for ombruk

Statsbyggs gigantiske telt fra regjeringskvartalet skal nå brukes om igjen. Den 4.500 kvadratmeter store duken skal bli lager og handleplass for byggematerialer som skal brukes på nytt.

Foto: Statsbygg

– Dette vil bety mye for alle som er opptatt av bærekraftige byggeprosjekter, og gjøre det langt enklere å velge grønne løsninger, sier direktør Anders Fylling for Statsbyggs faglige ressurssenter i en pressemelding.

Statsbygg er en av mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. For eksempel brukes etasjeskiller fra det gamle regjeringskvartalet nå på nytt i Oslos nye storbylegevakt.

– Foreløpig er denne typen prosjekter nokså få, og de er sjelden omfattende. Et betydelig hinder er at det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og at man ikke har noe sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet, påpeker den statlige byggherren.

Nå går Statsbygg sammen med ombruksspesialisten Resirqel, Oslo kommune og Pådriv, nettverk for bærekraftig byutvikling. Sammen vil de få på plass Sirkulær Ressurssentral, som de peker på skal bli landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

– Ambisjonen er at dette vil bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle større byggeprosjekter i Oslo, og at det også vil inspirere byer i hele landet til å finne lignende løsninger, sier Fylling.

Sirkulær Ressurssentral skal etter planen både tilby leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialene sine om igjen, bistå med salg og på sikt også tilby arealer for testing og bearbeiding av materialer.

– ­ Det er også et mål å øke kunnskapen om sirkulær materialforvaltning via kurs, konferanser og annen type formidling, skriver Statsbygg.

Teltet, som skal utgjøre sentralen, ble opprinnelig satt opp i det nye regjeringskvartalet i 2015 av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker.