EBA Trøndelag og Byggopp har nå lansert et klimakompendium for lærlinger og fagarbeidere. F.v. Kjetil Pedersen, opplæringsleder i Byggopp Trøndelag, Audun Ottestad, direktør i EBA Trøndelag og Karl Strømsnæs, avdelingsleder Byggopp Vestland avdeling Bergen.
EBA Trøndelag og Byggopp har nå lansert et klimakompendium for lærlinger og fagarbeidere. F.v. Kjetil Pedersen, opplæringsleder i Byggopp Trøndelag, Audun Ottestad, direktør i EBA Trøndelag og Karl Strømsnæs, avdelingsleder Byggopp Vestland avdeling Bergen.

Vil øke klimakompetansen til lærlinger og fagarbeidere

EBA og Byggopp har i samarbeid med NTNU og flere entreprenørselskaper utarbeidet et kompendium der man ønsker å bidra til å bygge opp klimakompetansen til fagarbeidere og lærlinger.