I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast er Ekeberg UB (underbygning) lyst ut. Dette er en kontrakt som innebærer fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem. Illustrasjon: Bane NOR

Vil ikke fortelle hvor mange som har meldt interesse for Condotte-restene

Men Follobane-prosjektet sier de er fornøyd med interessen rundt de fire kontraktene som er lyst ut etter Condotte-hevingen.

Etter at Condotte ble kastet ut fra Follobane-prosjektet i januar, valgte Bane NOR i vår splitte italienernes to kontrakter og i stedet lyse ut fire nye kontrakter for å treffe markedet best mulig.

– Vi er fornøyd med interessen fra markedet. Alle de fire utførelsesentreprisene ligger i TransQ og skal, etter planen, signeres med noen ukers mellomrom i løpet av sommeren/sensommeren, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nina Aasmundsen i Follobane-prosjektet til Byggeindustrien.

Vil ikke si hvor mange

Men hvor mange som vil konkurrere om Condotte-restene, vil de ikke opplyse.

– Når det gjelder de fire kontraktene ønsker vi ikke å gå ut med antall interesserte av konkurransehensyn. Vi har funnet det som mest hensiktsmessig på disse kontraktene, legger Aasmundsen til.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil er disse kontraktene lyst ut:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata
  • Grunn og betongarbeid Klypen – Loenga
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast er denne kontrakten lyst kontrakten ut:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem.

De fire kontraktene vil bli utførelsesentrepriser basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405.

I rute med tanke på sommerbrudd

Når det gjelder de tidskritiske arbeidene i forkant av det planlagte sommerbruddet mellom 23. juni og 6. august, går de ifølge Bane NOR som planlagt.

Noe av det viktigste har vært å få presset betongkulverten inn under Østfoldbanen like ved Ladegården

– Etter hevingen med Condotte var støpning av denne betongtunnelen viktig å komme raskt i gang med igjen, fordi den må stå å herde over en lengre periode før den skal presses under sporene. Det var dette arbeidet vi gikk i gang med dagen etter hevingen. Kulverten står nå til herding og er klar til jobben som starter 23. juni, forklarer Aasmundsen.

I tillegg til pressing av kulverten skal det utføres både grunnarbeid og jernbaneteknisk arbeid over et stort område fra Oslo S og langs Østfoldbanen til Bekkelaget.

På anleggsområdet ved Langhusveien i Ski, skal blant annet sporene som ble lagt om i påsken vedlikeholdes og ytterligere oppgraderes.

Kabler under sporet

Samtidig skal enda flere nye spor på plass og kabelkanaler bygges.

– Ved Ski stasjon vil dreneringssystemer og kabler legges under sporet. Kontaktledningene som går i luften skal også vedlikeholdes, og det gjennomføres grunnarbeid som et ledd i arbeidet med å ferdigstille vestsiden av stasjonen. Syd for Finstadtunnelen skal det også utføre grunnarbeid, bygging av føringsveier for kabler og i tillegg vil arbeidet med å bygge selve vendesporet starter, opplyser Aasmundsen.